Premiile acordate Sesiunea a IV-a competiției pentru selecția și premierea planurilor de afaceri înscrise în programul de consultanță de business

Marţi, Octombrie 13, 2015

Fundația pentru o societate deschisă anunță finalizarea etapei de evaluare a planurilor de afaceri depuse în cadrul Sesiunii a IV-a a competiției pentru selecția și premierea planurilor de afaceri înscrise în programul de consultanță de afaceri din cadrul proiectului „Inovare sociala pentru integrarea durabila a femeilor pe piața muncii”, POSDRU/144/6.3/S/135544 (Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013).

Astfel, în urma etapei de evaluare a planurilor de afaceri primite în cadrul competiției, comisia de evaluare formată din trei membri a decis acordarea premiilor următoarelor participante la competiție, pentru planurile vizând afacerile enumerate mai jos:

Clasament

Nume aplicant/ afacere

Punctaj

1

Buliga Anca si Asaftei Elena - Editura LYSIAS-JUS

108.00

2

Nica Gabriela Florinela- Meditatii la limba romana

107.67

3

Acea Alexandra Andreea - Organizare programe de formare profesionala

106.00

Valoarea fiecarui premiu acordat este de 6.500 de lei și a fost stabilită prin documentația prezentului proiect (sumă impozabilă conform legislației în vigoare).

Fiecare dintre cele trei participante premiate va primi, de asemenea, și o diplomă care atestă premiul primit.