Lansarea Sesiunii I a competiției pentru selecția și premierea planurilor de afaceri înscrise în programul de consultanță de business în cadrul proiectului „Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii”

Luni, Iunie 22, 2015

Fundația pentru o societate deschisă anunță lansarea Sesiunii I a competitiei pentru selectia si premierea planurilor de afaceri inscrise in programul de consultanta de business în cadrul proiectului „Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii”, POSDRU/144/6.3/S/135544, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

I.Conditii generale:

· In cadrul proiectului vor fi organizate mai multe sesiuni de evaluare, in cadrul carora vor fi premiate cele mai bune planuri de afaceri elaborate in cadrul programului de consultanta de business. Astfel se vor acorda 12 premii pentru cele mai bune planuri de afaceri.

· In cadrul acestei sesiuni se vor acorda 3 premii. Numarul de planuri de afaceri inscrise in competitie trebuie sa fie de minimum 6 planuri de afaceri.

· Valoarea fiecarui premiu este de 6.500 lei stabilita prin documentatia prezentului proiect (suma impozabila conform legislatiei in vigoare) si o diploma ce atesta calitatea de premiat.

· Premiile se vor acorda pentru cele mai bune planuri de afaceri in ordine descrescatoare a punctajului obtinut in urma evaluarii de catre comisia de evaluare. Premiul va fi acordat unui plan de afaceri care poate fi elaborat de o persoana sau un grup de persoane.

· Un plan de afaceri va putea fi inscris de mai multe ori in competitive dar in sesiuni diferite;

· Reprezentanta unui plan de afaceri va putea beneficia de premiu doar o singura data in cadrul proiectului, indiferent de sesiunea de premiere. 

II. Calendarul de desfasurare a sesiunii

Aceasta sesiune de evaluare va parcurge etapele de mai jos:

  • Intervalul de timp in care pot fi inscrise aplicatiile: 22.06.2015 – 03.07.2015 (ora 18.00);
  • Evaluarea propunerilor: 06.07.2015 – 07.07.2015;
  • Comunicarea castigatorilor: 08.07.2015;

III. Comisia de evaluare a planurilor de afaceri si de acordare a premiilor pentru cele mai bune 12 planuri de afaceri selectate in cadrul proiectului pentru prezenta sesiune este alcatuita din:

·      Virginia Porcisanu - presedinte

·      Ioana Ianusco – membru

·      Vasile Frigioiu - membru

IV. Conditiile inscrierii in competitie:

Respectand principiul nediscriminarii si al egalitatii de sanse, activitatea de selectie si premiere a celor mai bune 12 planuri de afaceri este deschisa tuturor persoanelor din grupul-tinta, inscrise in activitatea de consultanta de business desfasurata in cadrul proiectului.

Inscrierea in aceasta sesiune de concurs se face in baza depunerii unei documentatii care contine urmatoarelor materiale:

· Cerere (formular-standard) completata si semnata, in original, de persoanele ce reprezinta planul de afaceri (Anexa 1);

· Copie dupa cartea de identitate, semnata „Conform cu originalul” de catre fiecare participant;

· Declaratie (formular-standard), completata si semnata, in original, prin care se stabileste modul in care va fi repartizata suma de bani primita ca premiu, in situatia in care planul de afaceri este reprezentat de doua sau mai multe persoane din grupul-tinta al proiectului (Anexa 2);

· Planul de afaceri elaborat in cadrul proiectului de catre participante in cadrul procesului de consultanta de business structurat conform modelului din Anexa 3. Nerespectarea acestui criteriu este eliminatoriu!

· Alte documente care sa reflecte stadiul de punere in aplicare a planului de afaceri propus sau sa sustina viabilitatea planului de afaceri;

· O prezentare in Powerpoint al afacerii, prin care reprezentantele planurilor de afaceri inscrise in competitia pentru premii vor incerca sa convinga comisia de premiere cu privire la viabilitatea si sustenabilitatea ideii de afaceri si de asemenea vor prezenta actiunile intreprinse pentru a transpune planul de afaceri in realitate. 

Documentatia solicitata va fi tiparita si semnata in original format letric, iar planul de afacere in format editabil si prezentarea powerpoint va fi inscriptionata pe un CD/DVD sau copiata pe memory stick. 

Dosarul de inscriere, ce va contine toate aceste materiale, va fi inregistrat in plic inchis la Registratura organizatiei sau va fi transmis in plic inchis prin posta, la adresa Organizatorului. din strada Caderea Bastiliei, nr.33. sector 1, Bucuresti, cod postal 010613 - in termenul indicat in calendarul fiecarei sesiuni de concurs.

Fiecare cerere/documentatie va fi inregistrata in Registrul de intrari al Organizatorului si va primi un numar de intrare cu referinta unica.

V. Evaluarea aplicatiilor:

Evaluarea va consta in acordarea de catre comisia de evaluare a unui punctaj pentru fiecare plan de afaceri inscris in competitie, in functie de un set de 12 criterii, astfel: 

·      Autenticitate – Originalitate – factori de diferentiere fata de concurenta

·      Brand – Misiunea si viziunea afacerii

·      Strategia de Marketing – Clienti, concurenta, studiu de piata, publicitate

·      Plan Operational – Investitii, fluxuri de lucru

·      Plan Financiar – realitatea previziunilor, rentabilitate

·      Evaluarea echipei de implementare – Management, Resurse Umane

·      Evaluarea Riscurilor – minimizarea impactului acestora

·      Inovare – Gradul de utilizare a tehnologiilor noi

·      Sustenabilitate – potential de crestere

·      Inovare Sociala - impact asupra comunitatii

·      Impactul asupra Mediului – cea mai “verde”  afacere

·      Prezentare Powerpoint  (de minimum 10 slide-uri)

Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu din cele enumerate.  Se va face o medie pe fiecare criteriu, astfel:

Medie puncte criteriu =

suma  punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei

numar de membri

 

Pentru a se califica pentru premiere planul de afaceri trebuie sa inregistreze minimum 6  puncte pe fiecare criteriu de evaluare.

Fiecare plan de afaceri trebuie sa inregistreze minimum 60 de puncte in total din cele 120 posibile, pentru a putea fi selectat pentru premiere.

Cele 3 premii din aceasta sesiune se vor acorda pentru cele mai bune planuri de afaceri in ordine descrescatoare a punctajului obtinut in urma evaluarii de catre comisia de evaluare. Premiul va fi acordat unui plan de afaceri care poate fi elaborat de o persoana sau un grup de persoane.

 

VI. Comunicarea rezultatelor:

Rezultatele finale ale evaluarii si lista persoanelor premiate vor fi anuntate public pe site-ul proiectului, www.proiectul-elisa.fundatia.ro, cel tarziu la data de 08.07.2015; de asemenea, rezultatele vor fi comunicate personal persoanelor inscrise in competitie, prin email si/sau telefonic. 

 

Formularele-standard de inscriere pot fi descarcate de pe site-ul proiectului (www.proiectul-elisa.fundatia.ro) sau poate fi solicitat Danei Dumitrescu Iomer expert in cadrul proiectului

Dana Dumitrescu Iomer – Tel: 021 212 07 33; email: dana.dumitrescu@fundatia.ro