Descrierea Proiectului

Fundația pentru o societate deschisă, împreună cu Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Centrul  Umanitar Tiso, Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani implementează proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii.

Proiectul se desfășoară în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 și este finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/144/6.3/S/135544. Valoarea totală a proiectului este de 5.562.690.00 lei.

Proiectul se implementează la nivel multi-regional, în județele: Argeş, Brăila, Buzău, Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Tulcea.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în societatea românească in scopul asigurării accesului egal la ocupare al femeilor si dezvoltarea profesionala a 750 de persoane, din care 690 de femei care au varsta cuprinsa intre 16-35 ani, in special absolvente de liceu, scoala profesionala sau facultate care au dificultati in a se integra pe piata muncii.

Obiective specifice:

 • Obiectivul 1 – Cresterea gradului de calificarea/recalificarea/dezvoltare profesionala unui numar de 460 de femei care au varsta cuprinsa intre 16-35 ani, in special absolvente de liceu, scoala profesionala sau facultate care au dificultati in a se integra pe piata muncii.
 • Obiectivul 2 – Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul a 130 de femei in scopul demararii unei activitati independente
 • Obiectivul 3 – Dezvoltarea unui instrument inovativ web Young Women Jobs prin care femeile din grupul tinta sa fie promovate sa-si faca gaseasca un loc de munca (indiferent de durata)
 • Obiectivul 4 – Cresterea constientizarii grupurilor tinta ale proiectului cu privire la importanta si beneficiile egalitatii de gen pe piata muncii si a eliminarii stereotipurilor

Activitățile proiectului și rezultatele așteptate

 • Campanie de constientizare a populatiei cu privire la combaterea stereotipurilor de gen şi promovarea egalităţii de şanse
  • 10 evenimente judetene inclusiv Bucuresti si Ilfov, la care vor participa minimum 200 de persoane in total (durata evenimentelor 1 zi);
  • 10 comunicate de presa trimise dupa evenimente;
  • 4 newslettere electronice prin care se vor disemina informatii despre proiect catre persoanele interesate (ONG-uri, autoritati publice, persoane din grupul-tinta), minimum 300 de persoane de persoane vor informate prin newslettere asupra evolutiei proiectului; dintre cele 300 de persoane, 80% sunt femei

 • Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv calificare si/sau recalificare, pt cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificărilor a 460 de femei;
  • 460 de femei beneficiare de programe de formare calificare/recalificare
  • minimum 90% din beneficiarii acestor cursuri vor obtine certificare

 • Cursuri pentru dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru 100 de persoane din grupul tinta
  • 100 de beneficiari din grupul tinta participa la de cursuri pt dezvoltarea competentelor de utilizate TIC
  • minimum 90% din beneficiarii acestor cursuri vor obtine certificare

 • Dezvoltarea instrumentului inovativ web Young Women Jobs
  • 1 platforma web Young Women Jobs creata (instrument inovativ)
  • minimum 100 de profiluri ale femeilor vor fi promovate in cadrul platformei

 • Furnizarea de servicii de formare profesionala si asistenta pt femei care doresc sa inceapa o activitate independenta
  • Furnizarea de formare profesionala pt 130 de femei din grupul tinta in domeniul antreprenoriatului
  • 130 de femei vor beneficia de formare in domeniul antreprenoriatului;
  • minimum 90% din beneficiarii acestor cursuri vor obtine certificare

 • Sprijin logistic pt cel putin 12 persoane care vor demara o activitate independenta pe baza planurilor de afaceri, beneficiind de asistenta/consultanta in afaceri pt inceperea si dezvoltarea unei activitati independente
  • 12 persoane vor demara o activitate independenta
  • reprezentantele celor 12 planuri de afaceri vor beneficia de consultanta pt demararea unei activitati independente
  • reprezentantele celor 12 planuri de afaceri vor beneficia de premii

 • Furnizarea cursurilor de dezvoltare a carierei si dezvoltare profesionala pt 60 persoane din grupul tinta
  • 60 de persoane participante la cursuri de dezvoltare profesionala
  • 54 de persoane certificate la cursuri de dezvoltare profesionala

 • Efectuarea de schimb de experienta pt identificarea de bune practici in domeniul egalitatii de sanse. Schimb de bune practici in domeniul egalitatii de sanse pe piata muncii
  • 1 vizita de schimb de bune practici in tara partenerului transnational cu tematica in domeniul egalitatii de sanse pe piata munci. La aceste vizite vor participa in total 20 de persoane

 • Organizarea de seminarii in scopul promovarii principiului egalitatii de sanse si gen cu 120 de pesoane din GT.
  • 6 sesiuni de informare
  • 20 de reprezentanti ai ONG-urilor vor beneficia de informare in cadrul seminariilor
  • 40 persoane din randul personalului autorităţilor publice locale şi centrale, inclusiv conducerea acestora vor beneficia de informare in cadrul seminariilor
  • 60 de femei din GT vor beneficia de informare in cadrul seminariilor

 

Grupul tinta

 • 690 de femei
 • 40 persoane din autorităţi publice centrale şi locale
 • 20 persoane din organizaţii ale societăţii civile