Cum să depășim stereotipurile de gen. Bariere și provocări în viața femeilor din România

Joi, Octombrie 22, 2015

Măgurele, 21 octombrie, 2015 - Fundația pentru o societate deschisă, beneficiar al proiectului Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii împreună cu partenerul său, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, au organizat atelierul ,,Cum să depășim stereotipurile de gen. Bariere și provocări în viața femeilor din România, un eveniment care face parte dintr-o campanie de conștientizare cu privire la combaterea stereotipurilor de gen și promovarea egalității de șanse.

Evenimentul organizat la Măgurele, în județul Ilfov, în cadrul Facultății de Fizică a Universității din București, a trezit interesul a 21 de studenți și angajați ai Facultății, care au participat activ la prelegerile ținute în cadrul atelierului de expertele de gen ale Centrului Parteneriat pentru Egalitate. Cu o atitudine pozitivă, energie și cu un pronunțat simț civic, cei 21 de invitați au apreciat informațiile oferite de formatori și au participat activ la acest seminar. Ei au dezbătut în cadrul unor sesiuni interactive influența stereotipurilor de gen prezente în educația timpurie a copiilor, în literatură, muzică, cinematografie, presă, dar și în viața socială și personală a fiecăruia.

Din perspectiva discriminării de gen, au fost analizate pe scurt și peisajul media, scena politică și piața muncii din România. După o serie de prezentări, exerciții de autocunoaștere și dezvoltare personală individuale și de grup, participanții au concluzionat că, într-adevăr, stereotipurile de gen au fost parte integrantă a socializării, educației și culturii din țara noastră, însă în ultimii ani există progrese vizibile la nivelul conștientizării și interesului față de egalitatea de șanse.

“Conform autorităților abilitate, în România există în continuare o segregare a ocupaţiilor, iar acelea în care predomină femeile sunt, în general, mai prost plătite - profesii feminizate sunt învățământul și sănătatea, sub-finanțate în ultimii 25 de ani. Mai mult, bărbaţii reprezintă mai mult de jumătate din populaţia activă, deși ponderea persoanelor de sex feminin în populație este majoritară (cca 52%) în România. Totodată, un studiu al Băncii Mondiale relevă că femeile din țara noastră obțin salarii cu aproximativ 10% mai scăzute decât bărbații, pentru același tip de job și la un nivel de pregătire similar. De aceea, conștientizarea stereotipurilor de gen și a importanței acestora în viața de zi cu zi, inclusiv pe piața muncii este esențială”, consideră organizatorii.

***

Atelierul organizat la Măgurele este ultimul eveniment - al zecelea- al campaniei de conștientizare derulate în cadrul proiectului Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii.

Proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii  este desfășurat de către Fundația pentru o societate deschisă, în parteneriat cu Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Centrul Umanitar TISO și Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia.

Proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii, implementat în perioada mai 2014 - octombrie 2015 este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară nr. 6. „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, număr de identificare proiect: POSDRU/144/6.3/S/135544.

Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe Liana Rusu, Expert comunicare, prin e-mail la liana.rusu@fundatia.ro sau la telefon 021 212 11 01.

Foto: