Bilanțul cursurilor de formare organizate în cadrul proiectului “Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii”

Vineri, Octombrie 16, 2015

Pe perioada proiectului, Fundaţia pentru o societate deschisă şi partenerii săi, Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială și CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, au organizat 17 cursuri de formare pentru 290 de femei din grupul țintă (cu vârste între 18 și 35 de ani și dificultăți de integrare pe piața muncii), după cum urmează:

  • 6 cursuri de Competențe informatice (TIC);
  • 6 cursuri de Competențe antreprenoriale; și
  • 5 cursuri de Competențe sociale și civice.

Distribuția celor 290 de beneficiare de cursuri de formare pe județele în care s-a desfășurat proiectul este cea indicată în graficul de mai jos:

 

 

Fundația pentru o societate deschisă și Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială au susținut fiecare atât cursuri de competențe antreprenoriale, cât și cursuri de competențe informatice, după cum urmează:

  • 100 de cursante în total au beneficiat de cursuri de competențe informatice (TIC), dintre care, 67 de beneficiare au participat la cursurile organizate de Fundația pentru o societate deschisă și 33 au participat la cursurile susținute de Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială. Pe județe, distribuția cursantelor a fost cea reflectată în graficul alăturat:

 

 

  • În total, 130 de cursante au beneficiat de cursuri de competențe antreprenoriale, dintre care, 62 de beneficiare au participat la cursurile organizate de Fundația pentru o societate deschisă și 68 au participat la cursurile susținute de Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială. Pe județe, distribuția cursantelor a fost cea reflectată în graficul alăturat:

 

 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate a susținut cursuri de cursuri de dezvoltare profesională cu tema Competențe sociale și civice, la care au participat 60 de cursante raportate (în fapt, 61 de beneficiare, depășind cu 1 indicatorul propus).

Cursurile de competențe sociale și civice au fost distribuite pe localități după cum urmează:

  • Brăila - un curs cu 16 participante;
  • Călărași - un curs cu 17 participante;
  • Bucureşti - un curs cu 13 participante;
  • Tulcea - un curs cu 10 partipante;
  • Constanța - un curs cu 8 participante.