Bilanțul cursurilor de calificare organizate în cadrul proiectului “Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii”

Joi, Octombrie 15, 2015

În perioada august 2014-august 2015, Fundaţia pentru o societate deschisă şi partenerul său, Asociaţia Centrul Umanitar TISO, au oferit 21 de programe gratuite de calificare profesională în cadrul proiectului, pentru 479 de femei din grupul țintă (cu vârste între 18 - 35 de ani).

Dintre cursurile de calificare susținute, Fundația pentru o societate deschisă a organizat 8 cursuri de calificare în meseriile de patiser, babysitter, confecţioner textile şi îngrijitor bătrâni la domiciliu, urmate de un total de 216 beneficiare.

Asociaţia Centrul Umanitar TISO a susținut 13 cursuri de calificare/ recalificare în patru tipuri de meserii (cameristă, lucrător în comerț, lucrător hotelier și bucătar), urmate de 263 de beneficiare cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.

În graficul de mai jos, poate fi regăsită distribuția numărului de beneficiare de cursuri de calificare pe tipuri meserii.

 

 

Numărul beneficiarelor celor 21 de cursuri de calificare organizate în cadrul proiectului au fost distribuite pe județe după cum indică graficul inclus mai jos: