Beneficiar si Parteneri

Despre Fundația pentru o societate deschisă

Misiunea Fundației pentru o societate deschisă este de a promova dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect pentru diversitate.

Înființată în 1990 într-o primă formă de asociere și funcționând în forma sa actuală din 1997, Fundația pentru o societate deschisă a promovat valorile societății deschise în România și a acționat ca formator și catalizator al societății civile românești, fiind organizația care a pus bazele sau a sprijinit numeroase ONG-uri din România.

Fundația pentru o societate deschisă derulează următoarele tipuri de activități:

  • Studii, cercetări, analize și producerea de expertiză pentru fundamentarea de politici publice mai bune;
  • Advocacy și activism pentru funcționarea responsabilă și eficientă a sectorului public;
  • Realizarea de activități educaționale și de instruire în vederea promovării valorilor democratice și pentru consolidarea societății civile din România;
  • Construirea de modele pentru dezvoltare comunitară integrată.

Domeniile în care Fundația a dezvoltat cele mai importante proiecte sunt : drepturile omului și combaterea discriminării, educație (inclusiv dreptul la educație, management educațional, "A doua șansă", resurse educaționale deschise), migrație, date deschise, incluziunea romilor, bună guvernare, cultură civică și politică, cercetare socială (Barometrul de Opinie Publică), economie socială (promovarea antreprenoriatului social) și arhitectură socială participativă.

Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială

Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială este o organizație înființată în 2010 ce are obiectiv crearea si promovarea de modele pentru dezvoltarea unei societăți incluzive și coezive. Organizația fondatoare și personalul organizației au o amplă experiență în promovarea drepturilor și inițierea de acțiuni integrate de sprijinire a incluziunii sociale a persoanelor provenind din categorii defavorizate, atât din mediul rural, cât si din urban. În scurta sa prezență pe segmentul ONG din România s-a implicat prin experiența experților săi și a colaborat alături de alți parteneri (Fundația SOROS România și IASCI Viena) în diverse proiecte în domeniul migrației și a participat activ la câteva reuniuni ale unor Comitete Tematice pentru elaborarea programelor de dezvoltare rurală.

În prezent organizația derulează activități legate de dezvoltarea durabilă a comunităților, incluziunea socială și managementul migrației și a legăturii acesteia cu dezvoltarea în mediul rural în cadrul proiectului NEXUS Moldova care este finanțat de Uniunea Europeană şi cofinanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare. Proiectul este implementat de un consorțiu format din IASCI Austria (lider), Biroul pentru Relațiile cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, Consiliile Raionale și Primăriile din Cahul, Edineț, Centrul de Analiză și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice (CIVIS-Moldova), Fundația pentru o Societate Deschisa România și Fundația pentru Incluziune si Coeziune Socială (FICS). Rolul FICS in cadrul proiectului este de a realiza o cercetare cu tema ,,Identificarea și valorificarea legăturilor dintre tipologia migrației din Moldova și dezvoltarea rurală”.

Asociația Centru Umanitar TISO

Asociația Centrul Umanitar TISO a fost înființată în anul 2011 și este o organizație non-profit, neguvernamentală, apolitică și filantropică, având scopul de a contribui la dezvoltarea societății civile. Printre obiectivele sale se regăsesc: apărarea și respectarea drepturilor omului așa cum sunt stipulate în tratatele internaționale, promovarea egalității de șanse pe piața muncii, organizarea de cursuri de formare profesională a adulților și desfășurarea activităților de studiere a pieții muncii.

Asociația susține cursuri de calificare și recalificare în domenii precum: formator; auditor in domeniul calitatii; evaluator de competențe profesionale; manager; comunicare în limba oficială; operator introducere, validare și prelucrare date; asistent relații publice și comunicare; administrator pensiune turistică; agent curațenie clădiri și mijloace de transport.

Lectorii, autorizati A.N.C. ca formatori, dețin o mare experiență în predarea acestor cursuri și sunt specializați pe domenii.

Asociația are, de asemenea, experiență în implementarea de proiecte cu finantare europeană, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale și 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare.

Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, Italia

Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani este o fundație nonprofit, cu scopuri sociale și culturale. A fost creată in 2002 cu misiunea de a crea oportunități de integrare a oricăror persoane care trăiesc în condiții de marginalizare socială și culturală: persoane fără adăpost, migranți, azilanți, persoane de etnie romă, sprijinind accesul acestora la drepturi, servicii, oportunități și resurse. Aspiră să contribuie la crearea unor noi modele de integrare socială sustenabilă, transferabile la nivel local și național.

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Centrul Parteneriat pentru Egalitate este o organizație neguvernamentală înființată în 2002, al cărei mandat este să susțină și să promoveze egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.

In cei 12 ani de activitate, CPE a derulat peste 50 de proiecte la nivel national si european, desfăşurate în parteneriat cu principalii actori interesaţi de problematica egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi, la nivelul societăţii civile şi al autorităţilor publice.

Domeniile în care CPE activează sunt: egalitate de şanse pe piaţa muncii: acces pe piaţa muncii, oportunităţi de formare şi promovare, plată egală, hărţuire sexuală, protecţia maternităţii, concilierea carierei cu viața personală, diferenţe de gen în educaţie: crearea de instrumente de lucru și programe de formare pentru profesori şi consilieri şcolari, campanii adresate elevilor, organizarea de programe de formare pentru jurnaliști şi experți în comunicare publică privind stereotipurile de gen, prevenirea violenţei în familie si a traficului de femei.