"Atelier de combatere a stereotipurilor de gen", la Buzău

Marţi, Ianuarie 20, 2015

Atelier Cum depășim stereotipurile de gen?

Eveniment al campaniei de conștientizare din proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii

Comunicat de presă

Marți, 20 ianuarie 2015, Fundația pentru o societate deschisă, beneficiar al proiectului Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii împreună cu partenerul său, Centrul Parteneriat pentru Egalitate au organizat atelierul ,,Cum să depășim stereotipurile de gen. Bariere și provocări în viața femeilor din România”, cel de-al doilea eveniment dintr-o campanie de conștientizare cu privire la combaterea stereotipurilor de gen și promovarea egalității de șanse.

20 de participanți – profesori din școli gimnaziale și licee buzoiene, și profesioniști din domenii variate au dezbătut în două sesiuni interactive influența stereotipurilor de gen prezente în literatură, muzică, cinematografie, presă, cât și în viața socială și personală a fiecăreia/fiecăruia.

Cu ajutorul formatorilor cu o vastă experiență în domeniul egalității de șanse, participanții au încercat să decodeze stereotipurile de gen din creațiile artistice românești și să discute efectele acestora asupra evoluției personale. Din perspectiva discriminării de gen au fost analizate pe scurt și peisajul media, scena politică și piața muncii din România. După o serie de prezentări, exerciții de autocunoaștere și dezvoltare personală individuale și de grup, participanții au concluzionat că, într-adevăr, stereotipurile de gen au fost parte integrantă a socializării, educației și culturii din țara noastră, însă în ultimii ani există progrese vizibile la nivelul conștientizării și interesului față de egalitatea de șanse.

“Conform autorităților abilitate, în România există în continuare o segregare a ocupaţiilor, iar acelea în care predomină femeile sunt, în general, mai prost plătite - profesii feminizate sunt învățământul și sănătatea, sub-finanțate în ultimii 25 de ani. Mai mult, bărbaţii reprezintă mai mult de jumătate din populaţia activă, deși ponderea persoanelor de sex feminin în populație este majoritară (cca 52%) în România. Totodată, un studiu al Băncii Mondiale relevă că femeile din țara noastră obțin salarii cu aproximativ 10% mai scăzute decât bărbații, pentru același tip de job și la un nivel de pregătire similar. De aceea, conștientizarea stereotipurilor de gen și a importanței acestora în viața de zi cu zi, inclusiv pe piața muncii este esențială”, consideră organizatorii.

Proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii  este desfășurat de către Fundația pentru o societate deschisă, în parteneriat cu Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Centrul Umanitar TISO și Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia.

Proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii, implementat în perioada mai 2014 - octombrie 2015 este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară nr. 6. „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, număr de identificare proiect: POSDRU/144/6.3/S/135544.

Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe Dana Dumitrescu-Iomer, Expert comunicare, prin e-mail la dana.dumitrescu@fundatia.ro sau 021 212 11 01.

Foto: