Atelier "Cum depășim stereotipurile de gen. Bariere și provocări în viața femeilor din România "

Joi, Mai 28, 2015

Eveniment al campaniei de conștientizare din proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii

Făurei, 28 mai, 2015 - Fundația pentru o societate deschisă, beneficiar al proiectului Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii împreună cu partenerul său, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, au organizat atelierul ,,Cum să depășim stereotipurile de gen. Bariere și provocări în viața femeilor din România, un eveniment care face parte dintr-o campanie de conștientizare cu privire la combaterea stereotipurilor de gen și promovarea egalității de șanse.

La evenimentul organizat în sala de conferințe a Casei de Cultură a orașului Făurei au participat 19 cadre didactice - educatoare, învățătoare și profesoare - care au discutat despre stereotipuri și beneficiile egalității de șanse și de gen cu expertele Centrului Parteneriat pentru Egalitate. Participantele, care lucrează în instituții școlare din județul Brăila, au dezbătut în cadrul unor sesiuni interactive influența stereotipurilor de gen prezente în educația timpurie a copiilor, în literatură, muzică, cinematografie, presă, dar și în viața socială și personală a fiecăreia.

Cu ajutorul formatorilor cu o vastă experiență în domeniul egalității de șanse, participanții au încercat să decodeze stereotipurile de gen din creațiile artistice românești și să discute efectele acestora asupra evoluției personale. Din perspectiva discriminării de gen, au fost analizate pe scurt și peisajul media, scena politică și piața muncii din România. După o serie de prezentări, exerciții de autocunoaștere și dezvoltare personală individuale și de grup, participanții au concluzionat că, într-adevăr, stereotipurile de gen au fost parte integrantă a socializării, educației și culturii din țara noastră, însă în ultimii ani există progrese vizibile la nivelul conștientizării și interesului față de egalitatea de șanse.

“Conform autorităților abilitate, în România există în continuare o segregare a ocupaţiilor, iar acelea în care predomină femeile sunt, în general, mai prost plătite - profesii feminizate sunt învățământul și sănătatea, sub-finanțate în ultimii 25 de ani. Mai mult, bărbaţii reprezintă mai mult de jumătate din populaţia activă, deși ponderea persoanelor de sex feminin în populație este majoritară (cca 52%) în România. Totodată, un studiu al Băncii Mondiale relevă că femeile din țara noastră obțin salarii cu aproximativ 10% mai scăzute decât bărbații, pentru același tip de job și la un nivel de pregătire similar. De aceea, conștientizarea stereotipurilor de gen și a importanței acestora în viața de zi cu zi, inclusiv pe piața muncii este esențială”, consideră organizatorii.

***

Proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii  este desfășurat de către Fundația pentru o societate deschisă, în parteneriat cu Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Centrul Umanitar TISO și Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia.

Proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii, implementat în perioada mai 2014 - octombrie 2015 este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară nr. 6. „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, număr de identificare proiect: POSDRU/144/6.3/S/135544.

Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe Liana Rusu, Expert comunicare, prin e-mail la liana.rusu@fundatia.ro sau la telefon 021 212 11 01.

Foto: