Anunț de atribuire a contractului de furnizare piese și accesorii pentru fotocopiatoare, cartușe de toner, toner pentru imprimante laser/faxuri, toner pentru fotocopiatoare

Miercuri, Aprilie 29, 2015

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

1.Obiectul contractului: piese şi accesorii pentru fotocopiatoare, cartușe de toner, toner pentru imprimante laser/faxuri, toner pentru fotocopiatoare, pentru implementarea proiectului ”Inovare sociala pentru integrarea durabila a femeilor pe piata muncii” ID 135544.

2. Locul de implementare a contractului (livrare produse): Bucuresti, str. Căderea Bastiliei, nr. 33, sector 1.

3. Sursa de finanţare a contractului:  Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”.

4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: achiziție directă reglementată de Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013, privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări și Normele interne privind desfășurarea procedurilor de achiziție în cadrul fundației nr. 309/28.05.2014.

5.Tipul si durata contractului: Contract de furnizare, a cărei durata începe cu data semnării contractului de către ambele părți  și se încheie la data de 15 iulie 2015.

6. Valoarea estimată: 20,000 lei, fără TVA

7. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

8.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 7 mai 2015, ora 14.00.

Răspunsul la clarificări va fi postat pe site-ul fundației până la data de 8.05.2015, ora 14:00.

9.Data și ora-limită de depunere a ofertei: 11.05.2015, ora 14:00

Ofertele transmise după data și ora limită vor fi respinse și returnate nedeschise ofertantului, la solicitarea scrisă a acestuia.

10. Data si ora deschiderii ofertelor: 11.05.2015, ora 14:30

11.Adresa la care se transmite oferta:

Fundația pentru o societate deschisă, Bucuresti, str. Căderea Bastiliei, nr. 33, sector 1.