769 de femei din 10 județe au beneficiat de cursuri și consultanță pe parcursul proiectului "Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii"

Joi, Octombrie 8, 2015

București, 8 octombrie, 2015 - Fundația pentru o societate deschisă, beneficiar al proiectului "Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii", împreună cu partenerii săi, Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate și Asociația Centrul Umanitar TISO, au organizat astăzi conferința de încheiere a proiectului.

Pe scurt, în cifre, proiectul a avut următoarele rezultate:

  • În total, 769 de femei, cu vârstele cuprinse între 16-35 ani, în special absolvente de liceu, școală profesională sau facultate care aveau dificultăți în a se integra pe piața muncii, au beneficiat de cursuri și consultanță organizate în timpul proiectului;
  • 479 de femei au urmat cursurile de calificare/ recalificare profesională organizate;
  • 130 de femei au urmat cursuri în domeniul antreprenoriatului;
  • 100 de femei au urmat cursuri de utilizare a calculatorului (TIC)/ competențe informatice;
  • 60 de femei au urmat cursuri de dezvoltare a carierei și dezvoltare profesională (cursuri de Competențe sociale și civice);
  • 12 femei și-au demarat afaceri independente;
  • 40 de reprezentanți ai autorităților publice centrale sau locale au participat la activitățile organizate în cadrul proiectului (dintre care, 10 au participat la o vizită de studiu la Milano, în Italia);
  • 20 de reprezentanți ai ONG-urilor au participat la activitățile proiectului.

Cu ocazia acestei conferințe a fost promovată și platforma Young Women_Jobs (http://www.proiectul-elisa.fundatia.ro/profiluri), recent lansată, care reunește profilurile a 100 de beneficiare ale proiectului care își doresc o evoluție în carieră și care și-au dat acordul pentru a fi testate psihologic. Young Women_Jobs este o pagină a website-ului proiectului care reprezintă un instrument inovator prin care ne propunem să promovăm cele mai competitive beneficiare ale proiectului. Totodată, platforma reprezintă o bază de date utilă pentru acțiunile de recrutare ale potențialilor angajatori, având ca avantaje faptul că persoanele listate au absolvit cursuri de calificare și că au fost deja testate.

Experții care au lucrat în cadrul proiectului au împărtășit publicului care a participat la conferință impresii legate de interacțiunea cu beneficiarele proiectului, punând accent pe cât poate schimba pozitiv viața cuiva șansa de a absolvi un curs de calificare, pe cât poate schimba în bine cariera unei persoane participarea la un curs de formare, sau pe impactul constatat pe care l-a avut consultanța în afaceri acordată beneficiarelor proiectului asupra evoluției lor personale și profesionale.

Nu au fost ocolite în dezbateri problemele birocratice sau cauzate de realitatea din teren întâmpinate pe parcursul proiectului: de la numărul excesiv de mare de hârtii, copii fizice sau electronice, documente doveditoare etc. cerute ca justificări pentru orice activitate, la instrucțiuni noi care transformă documente electronice în copii tipărite, care la rândul lor sunt scanate pentru a deveni - din nou- fișiere electronice; sau de la concurența acerbă  de pe teren pentru a alcătui un grup țintă cu alți beneficiari de fonduri POSDRU la -uneori!- lipsa de interes a beneficiarilor față de cursuri, în absența unor subvenții.

Proiectul "Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii", care se va încheia efectiv în luna noiembrie, s-a desfășurat pe parcursul a 18 luni, atât în mediul urban, cât și în cel rural, în 9 județe - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Prahova, Brăila, Buzău, Constanța, Tulcea, Ilfov și în București.

***

Proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii este desfășurat de către Fundația pentru o societate deschisă, în parteneriat cu Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Centrul Umanitar TISO și opartenerul trans-național Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia.

Proiectul Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piața muncii, implementat în perioada mai 2014 - octombrie 2015 este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară nr. 6. „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, număr de identificare proiect: POSDRU/144/6.3/S/135544. Valoarea totală a proiectului este de 5.562.690.00 lei.

Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe Liana Rusu, Expert comunicare, prin e-mail la liana.rusu@fundatia.ro sau la telefon 021 212 11 01.

Foto: